Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителни работи по възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 06.12.2017г. от 09,30 часа до 18,00 часа е спряно водоподаването в района на висока и най-висока зона на гр.Шумен, в т.ч. кв.Боян Българанов, района около МБАЛ, района западно от пл.Оборище.