Съобщение

 

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на довеждащ водопровод от водоснабдителната система на гр.Нови пазар и възникнали обективни проблеми при извършване на аварийно-възстановителните работи, до 20,00 часа на 22.07.2020г. ще е нарушено водоснабдяването за високите части в гр.Нови пазар.