Съобщение

Община Никола Козлево

Във връзка с превключване към водопроводната мрежа на реконструиран водопровод по ул.”В.Левски” с.Никола Козлево, по проект на Община Никола Козлево, на 01 и 02.12.2019г. ще е нарушено водоподаването за високите части на с.Никола Козлево.