Съобщение

Община Смядово

Във връзка с прекъсване на ел.захранването към помпена станция „Янково” от електрозахранващата мрежа на Енерго-про /поради авария при гръмотевична буря/, водоснабдяването в с.Янково е нарушено. Водоподаване от помпената станция ще се извърши след възстановяване на ел.захранването.