Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Брой гласували
3245
Първо гласуване
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:50ч.
Последно гласуване
Сряда, 28 Октомври 2020г. 10:27ч.

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Hits Percent Graph
в делничен ден (от 16:00 до 20:00)
1568 48.3%
В делничен ден между 8:00 и 17:00
884 27.2%
В Събота
415 12.8%
В Неделя
378 11.6%

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?