Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Брой гласували
2844
Първо гласуване
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:50ч.
Последно гласуване
Вторник, 19 Ноември 2019г. 08:10ч.

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Hits Percent Graph
в делничен ден (от 16:00 до 20:00)
1344 47.3%
В делничен ден между 8:00 и 17:00
832 29.3%
В Събота
347 12.2%
В Неделя
321 11.3%

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?