Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Брой гласували
3061
Първо гласуване
Понеделник, 02 Май 2011г. 09:50ч.
Последно гласуване
Сряда, 27 Май 2020г. 13:35ч.

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?

Hits Percent Graph
в делничен ден (от 16:00 до 20:00)
1463 47.8%
В делничен ден между 8:00 и 17:00
858 28%
В Събота
387 12.6%
В Неделя
353 11.5%

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?