Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 ОП-6/31.03.2020-Открита процедура с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на техническа инфрастр.
2 ОП-5/27.03.2020г- Открита процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен“
3 ПС-3/26.03.2020-Публично състезание с предмет: „Изготвяне на документации, необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “В и К - Шумен” ООД
4 ПС-2/26.03.2020-Публично състезание с предмет:"Лабораторни изпитвания по физико-химични, микробиологични и радиологични показатели"
5 ОП-04/19.03.2020 г. – Открита процедура с предмет:„Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водос
6 ОП-03/18.03.2020: Открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“
7 ОП-02/18.03.2020г.: Открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект: "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по реда на чл. 12 от ЗОП“
8 ПД-1/06.02.2020г. - Пряко договаряне: Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води – гр. Шумен
9 ПС-1/29.01.2020 - „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
10 ОП-1/20.01.2020г. - Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителен надзор за обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1