Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 ОП-9/12.06.2020-Открита процедура с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на техническа инфрастр.
2 ПС-5/12.06.2020г. - Публично състезание с предмет: „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции
3 ОП-8/12.06.2020 г. - Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”
4 ПС-4/21.05.2020г.-Публично състезание с предмет: „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции:
5 ОП-7/21.04.2020 - Открита процедура „Избор на звено за управление на проект:
6 ОП-6/31.03.2020-Открита процедура с предмет: : „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на техническа инфрастр.
7 ОП-5/27.03.2020г- Открита процедура с предмет: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен“
8 ПС-3/26.03.2020-Публично състезание с предмет: „Изготвяне на документации, необходима за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от подземни води за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от “В и К - Шумен” ООД
9 ПС-2/26.03.2020-Публично състезание с предмет:"Лабораторни изпитвания по физико-химични, микробиологични и радиологични показатели"
10 ОП-04/19.03.2020 г. – Открита процедура с предмет:„Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водос

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1