Процедури по ЗОП

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 ОП-1/20.01.2020г. - Открита процедура с предмет: „Изпълнение на строителен надзор за обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен“
2 ОП-05/12.11.2019 - Открита процедура с предмет:„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен"
3 ОП-04/31.10.2019г.: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”
4 ПД-01/05.07.2019г.:Лабораторни изпитвания по физикохимични и микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. изменение и допълнение от 2018 год. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг
5 ПС-05/28.06.2019г.: Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” по обособени позиции
6 ОП-3/16.04.2019г: Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”
7 ПС-04/27.03.2019г. - "Извършване на мониторинг на качествата на питейните води на "В и К -Шумен" ООД гр.Шумен в четири обособени позиции"
8 ОП-03/15.03.2019: Доставка на горива за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен
9 ПС-03/28.02.2019г.: „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №7/09.07.2003 г. за служителите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ШУМЕН” ООД”
10 ПС-02/08.02.2019 г.: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен” в две обособени позиции”

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1