Обяви за събиране на оферти и покани

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 09-2019/29.10.2019г.: Обява за "Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен"
2 08-2019/22.08.2019: Покани за "Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии"
3 07-2019/19.07.2019г.:Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции
4 06-2019/16.04.2019 - Обява за "Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии" в десет обособени позиции
5 05-2019/26.03.2019 - Обява за "Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии" в три обособени позиции
6 04-2019/01.03.2019 г. Покана на осн. чл. 191, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка за водовземане и проекти за СОЗ на три водоизточника: каптаж Ореха от ВС Средня, каптаж - 3 от ВС Добри Войников, каптаж-2 Черенча от ВС Средня”
7 03-2019/26.02.2019: Обява "Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
8 02-2019/04.02.2019: Обява „Третиране, депониране и транспортиране на отпадъци, получени от дейността на ПСОВ гр. Шумен” при „Водоснабдяване и Канализация-Шумен” ООД – гр. Шумен”
9 01-2019/28.01.2019г.: Обява за "Ремонт на водомери"
10 10-2018/19.11.2018г: Обява за "Предоставяне на услуги по застраховане"

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1