Обществени поръчки

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
11 Открита процедура по ЗОП: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане и магнитно – индуктивни разходомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”
12 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 29.06.2015 г.
13 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен”, публикувана на 26.06.2015 г.
14 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "ВиК - Шумен" ООД - публикувана на 01.04.2015 г.
15 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на ферихлорид за нуждите на прeчиствателна станция за отпадъчни води на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” публикувана на 30.03.2015 г.
16 Открита процедура по ЗОП "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група" публикувана на 31.03.2015 г.
17 Провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал.2, т.9 от ЗОП, чрез борсов посредник на "Софийска стокова борса" АД - неактивна
18 Публична покана за "Доставка на чугунени (стоманени) фасонни части - жиба, фланци, дъги, връзки ФС" - публикувана на 28.11.2014 г. - неактивна
19 Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - публикувана на 28.11.2014 - неактивна
20 Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии - публикувана на 25.11.2014 г. - неактивна