Обществени поръчки

Филтриране по заглавие      Показване на №  
Заглавие на статията
1 ОП-03-2016:"Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в три обособени позиции
2 ОП-01-2016 „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”
3 ОП-02-2016: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група
4 Открита процедура по ЗОП: “Ремонт на потопяеми и хоризонтални помпи собственост на „В и К-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции.
5 Публична покана с предмет: „Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”
6 Публична покана с предмет: Застраховки “Трудова злополука” , “Имущество”, “Електронно оборудване” на имущество, “Автокаско пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност”
7 Публична покана с предмет: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 03.12.2015 г.
8 „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане, магнитно – индуктивни разходомери и електронни ултразвукови водомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД
9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на втечнен хлор – газ за нуждите на „ВиК – Шумен”ООД гр. Шумен” публикувана на 25.09.2015 г.
10 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 33 бр. подземни водоизточници” публикувана на 18.09.2015 г.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Начало
Предишна
1