ПС-01/07.02.2019г.: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "В и К-Шумен ООД" гр.Шумен

Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на "В и К-Шумен ООД" гр.Шумен

 

Решение (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Методика за оценка (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Условия за участие (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (07.02.2019 г / 16:06 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол No.1 (08.05.2019 г / 15:45 ч.) може да изтеглите от тук

Съобщение за отваряне на ценови предложения (20.05.2019 г / 16:37 ч.) може да изтеглите от тук

Утвърден протокол №1 (06.06.2019 г. / 14:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Утвърден протокол №2 (06.06.2019 г. / 14:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Утвърден протокол №3 (06.06.2019 г. / 14:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол по чл. 181, ал.4, вр. чл. 60а от ППЗОП (06.06.2019 г. / 14:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Решение (06.06.2019 г. / 14:22 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол от 07.08.2019 г. (08.08.2019 г. / 16:33 ч.) може да изтеглите от тук.

Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП (08.08.2019 г. / 16:33 ч.) може да изтеглите от тук.

Решение (08.08.2019 г. / 16:33 ч.) може да изтеглите от тук.

Обявление за възлагане на обществена поръчка (26.09.2019 г. / 11:50 ч.) може да изтеглите от тук.

Договор (26.09.2019 г. / 11:50 ч.) може да изтеглите от тук.