ОП-02/29.01.2019: Договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 09/29.01.2019 год. на инж. Красимир Марков -управител на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Предмет на поръчка: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”

Решение (29.01.2019 г / 16:26 ч.) може да изтеглите от тук

Списък на обекти (29.01.2019 г / 16:26 ч. ) може да изтеглите от тук

Обявление за възложена поръчка (13.03.2019 г / 11:11 ч. ) може да изтеглите от тук

Договор (13.03.2019 г / 11:11 ч. ) може да изтеглите от тук

Становище по чл.233 от ЗОП (13.03.2019 г / 11:11 ч. ) може да изтеглите от тук