ОП - 1/12.03.2018 „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 04/12.03.2018 год. на инж. Красимир Марков -управител на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Предмет на поръчка: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен”

Решение (12.03.2018 г./16:36 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (12.03.2018 г./16:36 ч.) може да изтеглите от тук

Списък с обекти (12.03.2018 г./16:36 ч.) може да изтеглите от тук

Становище за осъществен контрол (16.04.2018 г./10:56 ч.) може да изтеглите от тук

Решение за прекратяване на процедурата (27.07.2018 г./13:40 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за невъзлагане на обществена поръчка (15.08.2018 г./12:02 ч.) може да изтеглите от тук