ОП-03/18.09.2017 г.-Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 44/18.09.2017 год. на инж. Д. Маринова - главен инженер/ зам.-управител на на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.
Процедурата ще се осъществи чрез „Софийска стокова борса” АД

Предмет на поръчка: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
Решение за откриване на процедура е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 18.09.2017 год. под номер  805757

Решение може да изтеглите от тук. (18.09.2017/15:22 ч.)

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги може да изтеглите от тук. (13.10.2017/16:56 ч.)

Договор може да изтеглите от тук. (13.10.2017/16:56 ч.)

Обявление за приключен договор за обществена поръчка може да изтеглите от тук. (20.05.2019/11:46 ч.)