ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

9700 гр.Шумен, пл."Воин" №1

Управител:  800-666   fax: 054 87-48-21  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Гл. инженер  800-668 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Гл. счетоводител  800-669  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Ръководител производствено направление 800-661
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Ръководител електромеханично направление 800-662
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Технически отдел 800-664

Диспечери – Телефон за аварии 87-48-20

 

р а й о н    Ш У М Е Н

9700гр.Шумен , ул.”Правда” №1
Pъководител експлоатационен  район Шумен 800-866
Техн. ръководители 800-867  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Водоизмервателна станция  86-89-48
АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА
гр.Шумен9704, бул.”Симеон Велики” №37
Ръководител звено АРР  830-422 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

р а й о н    Н О В И  ПА З А Р

гр.Нови пазар 9900, ул.”Оборище” №53
ръководител експлоатационен  район 0537/2-32-76 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Технически ръководител Нови пазар 0537/2-21-97
Технически ръководител Каспичан     05327/60-72
Технически ръководител Н. Козлево   05328/20-83

р а й о н   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

9850 гр. Велики Преслав  ул.”Симеон Велики” №16
ръководител експлоатационен район В. Преслав 0538/4-21-34
Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Технически ръководител В. Преслав 0538/4-23-82
Технически ръководител Смядово    05351/21-19
Технически ръководител Върбица    05391/21-88

р а й о н   И З Г Р Е В

гр.Шумен 9700 , ул. Владайско въстание №190
ръководител експлоатационен  район Изгрев 800-667 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Технически ръководител Хитрино  05341/23-51
Технически ръководител Каолиново  05361/20-57
Технически ръководител Венец   800-667

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за отпадни води
Ръководител  ПСОВ  832-866 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

К  А  С  И

Каса кв."Б. Българанов“ 800-914/адрес/
Работилница - кв. "Тракия" бул.”Симеон Велики” №37
Ул.”Правда”№1  800-867
Управление - пл. "Воин" №1 87-69-51

Технически пунктове - инкасатори 7.30 - 9.00 ч.
Сградата на "ВиК" - пл. "Воин" № 1  87-69-51
Сградата на "ВиК" - ул. "Правда" № 1  800-867
кв. "Б. Българанов“  800-914
кв. "Тракия" 86-35-89