ОП-01/24.03.2017 г.-Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п. к. 9700, пл. „Войн” № 1, тел.: 054/876 860; факс: 054/872 428; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , лице за контакт: Дарина Недева с Решение № ОП - 11/24.03.2017 год. на Управителя на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.
Процедурата ще се осъществи чрез „Софийска стокова борса” АД

Предмет на поръчка: Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен
Решение за откриване на процедура е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 24.03.2017 год. под номер  778772.

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434343334

Решение може да изтеглите от тук. (24.03.2017 г. - 15:30 ч.)

Договор по обособена позиция № 1 (25.04.2017 г. - 13:39 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция № 2 (25.04.2017 г. - 13:40 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция № 3 (25.04.2017 г. - 13:41 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция № 4 (25.04.2017 г. - 13:42 ч.) може да изтеглите от тук

Договор по обособена позиция № 5 (25.04.2017 г. - 13:43 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги може да изтеглите от тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 5 ( 30.04.2019 г. - 15:57 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 2 ( 31.05.2019 г. - 14:35 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 3 ( 14.06.2019 г. - 08:51 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 4 ( 03.07.2019 г. - 13:39 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП № 1 ( 03.09.2019 г. - 16:08 ч.) може да изтеглите от тук