ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ТРАНСКАРТ

Електронните плащания ще обслужват потребители, които
НЯМАТ СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ към  "ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен!

Дължими суми за вода можете да заплатите с кредитни карти "ТРАНСКАРТ" и да регистрирате абонатния си номер, за който желаете да плащате на адрес  www.transcard.bg

Плащане на дължими суми за вода през ТРАНСКАРТ

transcard
При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:
Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 0123005.
Ако е 123/56,   въвеждате 0123056.
Ако е 123/567, въвеждате 0123567,  
Ако е 123/5,     въвеждате 0123005
(тоест първата група цифри трябва да изглежда като четирицифрено число, а  втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули).

Информацията за задълженията на клиентите се подготвя и актуализира от  "ВиК - Шумен" ООД гр.Шумен два пъти месечно. През системата не могат да се плащат просрочени сметки. Актуализиране на данните става на 1-во на всеки месец. Крайният срок за плащане чрез системата е 30-то (31-во) число включително. Ако не погасите задължението си до крайния посочен срок, сметката става недостъпна за плащане чрез системата и трябва да бъде платена на някоя от касите в дружеството. За да бъде извършено самото плащане, е необходимо да въведете и данните на кредитната карта.