ВНИМАНИЕ Разсрочените и съдебни плащания не се включват е електронните разплащания!


Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Система E-PAY)

За да можете да заплатите сметките си за вода по Интернет, е необходимо да имате банкова карта (дебитна или кредитна) и микросметки чрез Интернет (да сте регистриран потребител на ePay.bg -  указание за регистрация в ePay.bg)

Плащането по Интернет (система e-pay) става на сайта www.epay.bg . Изисква се абонатен номер. Ако желаете да платите дължими суми за вода на физически лица и юридически лица, които са избрали начин на плащане на своите фактури "в брой" трябва да изберете “ВИК - Шумен от списъка с регистрираните търговци. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:
Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 123005.
Ако е 123/56, въвеждате 123056.

Ако е 123/567, въвеждате 123567,
Ако е 123/5, въвеждате 123005
(тоест първата и втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули). Информацията за задълженията на клиентите се подготвя и актуализира от "ВИК- Шумен" ООД ежедневно. Актуализиране на данните става ежедневно. През системата могат да се плащат и просрочени сметки.

 Плащане на дължими суми за вода през банкомат (Система B-PAY)

Можете да платите сметката си за вода чрез менюто "Други услуги" на банкомат. Изберете опцията "B-pay" и въведете кода: Ако желаете да платите дължими суми за вода на физически лица трябва да наберете код 50106.
От менюто на банкомата изберете "Други услуги", след това изберете "B-Pay".
В полето "Код на търговец" въведете B-Pay код  50106
В полето "Абонатен номер" въведете - абонатен номер към "ВиК - Шумен" ООД
При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия: Цифрите от номера се въвеждат последователно, без наклонената черта между тях. Моля, обърнете внимание, как трябва да бъдат въведени цифрите след наклонената черта:
Ако абонатният ви номер е във вида 123/5, въвеждате 123005.
Ако е 123/56, въвеждате 123056.
Ако е 123/567, въвеждате 123567.
Ако е 123/5, въвеждате 123005
(тоест първата и втората група цифри трябва да изглеждат като трицифрено число, и ако не е такова, добавяте необходимите една или две нули).
На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента.
Потвърдете плащането на сумата.
Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН-кода на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършената операция. Могат да се ползват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay:
https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm">Плащане на дължими суми за вода по GSM (Система ePayGSM)

Това е съвместна мобилна услуга с трите оператора (М-Тел, Глобул и Вива тел) за плащане към "ВиК - Шумен" ООД с потвърждаване на SMS на кратък номер 1901.

Регистрация в системата на клиент по един от следните начини:

Регистрация на Банкомат:

Регистрацията може да се извърши на всеки един банкомат от системата на Борика, на който е активна услугата B-pay (“Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК).

За регистрацията на банкомат е необходимо да знаете така наречения “код на търговец”, който за  "ВиК - Шумен" ООД е 84041.


Регистрация по Интернет на адрес:

https://www.epaygsm.com/?action=reg_bills


Регистрация по Телефон:

Обадете се на номер 921 08 88 (без увеличение на телефонната услуга), за да се свържете с оператор.

Продиктувайте абонатните номера, които искате да регистрирате.

Ще получите SMS, който съдържа код за активация на всичките заявени от вас сметки.

Посетете най-близкия до вас банкомат с логото на Борика и следвайте стъпките:

Поставете карта си в банкомата. От менютата на банкомата изберете:

"Други услуги" – "B-pay" ("Плащане на сметки” за банкоматите на Банка ДСК)

"Код на търговец" – въведете 61111

 

общия код за всички сметки, получен от системата чрез SMS.

Като последна стъпка потвърдете плащането на таксата, като за всяка една регистрирана сметка се заплаща 90 ст.

 

Регистрация в Банка:
При регистрация във вашата банка е необходимо да предоставите информация за битовите сметки, които желаете да плащате.

Служител на банката ще регистрира в системата предоставените от вас абонатни номера на сметките, данните за картата, с която ще се извършват плащанията и GSM номера, от който ще нареждате плащанията.Автоматично плащане чрез системата Електронни битови сметки®

Системата дава възможност за извършване на безкасови плащания на задължения към  "ВиК - Шумен" ООД чрез банкова карта.

Системата предоставя възможност за изпращане на уведомление чрез SMS и/или по e-mail за постъпили към клиента задължения от търговци, както и потвърждение за извършени плащания, като допълнителна услуга.

Регистрация в системата на клиент

Необходимо е клиентът да се регистрира за ползване на услугата в банката – издател на картата, като посочи абонатните номера, за които желае да се извършват плащания, както и GSMномер и/или e-mailадрес, в случай, че желае да получава известия свързани с регистрираните битови сметки.

Плащане на сметка

Системата ежедневно проверява за новопостъпили задължения от търговци, които са регистрирани да получават плащания с банкови карти. При постъпило от търговеца искане за плащане, клиентът получава SMS или e-mail известие (ако е заявил желанието си да ползва тази услуга) и от регистрираната в системата карта на клиента автоматично се превежда сумата за погасяване на задължението по сметката на търговеца, като не се изисква потвърждение от клиента. Системата прави опити за извършване на плащането до последния ден, в който е възможно да се плати дадена сметка към даден търговец.

Предимства за клиента
1. Автоматично плащане на дължима сметка без потвърждение на всяко отделно плащане
2. Известие чрез SMS или e-mail за всяка нова сметка
3. Потвърждение чрез SMS или e-mail за всяка платена сметка
4. Справка за всички извършени през системата плащания в банката-издател на картата


Списък на банки включени в Електронни битови сметки:


1.Първа инвестиционна банка АД
2. Юробанк И Еф Джи България АД
3. ПроКредит Банк (България) АД
4. ТБ МКБ Юнионбанк АД
5. Райфайзенбанк (България) ЕАД
6. Корпоративна търговска банка АД
7. Общинска банка АД
8. ТБ Инвестбанк АД
9. Търговска банка Д АД
10. СиБанк АД
11. Емпорики банк - България ЕАД
12. Банка Пиреос България АД
13. Алианц Банк България АД
14. Централна кооперативна банка АД