Съобщение

Община В.Преслав

Във връзка с подмяна на водопорвод на ул. Ал.Стамболийски ще бъде спряно водоснабдяването в южната част на града от 08:00 до 18:00 ч. на 10.11.2016 г.