Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово може да се ползва без ограничения.