Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата от язовир "Тича"

Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата подавана от язовир "Тича" за питейно битово водоснабдяване - тук.