Общи условия одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД гр. Шумен, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. – точка 48, може да прочетете тук.

Общите условия са публикувани във в-к "Новинар" на 21.08.2014 г. и в-к "Топ новини" на 26.08.2014 г.

Същите влизат в сила в едномесечен  срок след публикуването им във в-к "Топ новини".