Съобщение относно нови абонатни номера

Във връзка с изпълнение на дадено предписание от ДКЕВР по Протокол №177 от 25.11.2013 г., "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД премина към нова организация относно издаването на фактурите на физически лица - за един имот се издава една фактура, която обединява всички водомери в имота.

Ако при плащане по съществуващия до сега партиден номер няма информация е необходимо да се направи справка: по ЕГН, по някой от съществуващите партидни номера или по име и адрес, на обслужващите каси.

За справка може да се обърнете и към инкасатора обслужващ района Ви.