Информация (актуализирана) относно МВЕЦ "МОСТА"

Информация (актуализирана-20.01.2014 г.) относно МВЕЦ "МОСТА"

 1. Решение на КЗК - тук.
 2. Решение за за водовземане 2005 г. - тук.
 3. Решение за продължаване на водовземането - тук.
 4. Покана за сесия - тук.
 5. Доклад ГЕРБ - тук.
 6. Становище ГЕРБ - тук.
 7. Баланс язовир "Тича" - тук.
 8. Становище инж. К.Петков - тук.
 9. Коментар на КЗК - тук.
 10. Резюме инж. К.Петков - тук.
 11. Заключение становища - тук.
 12. Решение за отнемане на разрешително - тук.
 13. Решение за водовземане 2010 г. - тук.
 14. Отговор от МОСВ - тук.
 15. Писмо ВиК относно ВЕЦ МОСТА - тук.
 16. Отговор МОСВ радио Шумен - тук.