Информация

За информация относно Закриване на партида натиснете тук: Закриване на партида

За информация относно Прехвърляне на партида натиснете тук: Прехвърляне на партида

За информация относно Временно спиране на отчитане на водомера си натиснете тук: Временно спиране