Съобщение

Поради възникнала авария на напора на помпена станция с. Мадара, ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на аварията в с. Мадара.