съобщение

Поради токов удар е аварирал помпен агрегат на дълбок сондаж Хитрино.Налага се да се извършат аварийно-възстановителни работи за подмяна на агрегата.Поради тази причина е спряно водоподаването за гр.Хитрино и селата Каменяк,Върбак и Тимарево от 18.30ч.на 30 юли до отстраняване на аварията