Съобщение

 

Община Шумен

Във връзка с внезапно възникнала авария на напорен водопровод на помпена станция „Средна зона” от водоснабдителната система на гр.Шумен и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителните работи, днес 27.07.2020г. от 9,30 часа до 17,00 часа ще е спряно водоподаването в средна водоснабдителна зона в гр.Шумен, в т.ч. района на централна градска част, кв.Добруджа, кв.Херсон, кв.Тракия, района на ул.”Софийско шосе”, кв.”Еверест”.