съобщение

Във връзка с внезапно възникнала авария по напорен водопровод,захранващ гр Плиска е спряно водоподаването за града до 12 часа на 27 юли 2020г