Съобщение

 

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на довеждащ водопровод от водоснабдителната система на гр.Нови пазар и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 30.06.2020г. до 17,00 часа е възможно нарушено водоподаване по високите части в гр.Нови пазар.