Съобщение

 

Община Шумен

Поради влошена метеорологична обстановка, ремонтните дейности по хранителен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен ще продължат до 19,00часа, с което се удължава и времето без водоподаването за „висока” и „най-висока” зона. Водоподаването за кв.Дивдядово ще е нарушено до 22,00часа.