Съобщение

Община Шумен

Във връзка с изграждане на нова връзка към водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от 13,00 часа днес 01.04.2020г. до 10,00 часа на 02.04.2020г. ще е спряно водоподаването в района на ул.”Индустриална” в участъка от базата на „Метал” АД до бивша Химическа фабрика, в т.ч. по захранващия водопровод за ПСОВ-Шумен .