Съобщение относно плащане на сметки

Съобщение,

Уважаеми абонати.

ВиК – Шумен ви напомня, че остават в сила сроковете за плащане към Дружеството, като Ви призоваваме да използвате  с приоритет всички начини за безкасови плащания, като e-Pay, Транскарт, директен дебит от разплащателна сметка или чрез раздела „битови сметки”  на обслужваща Ви банка, както и нашите касови салони, пощенските клонове и Easy Pay.