Конкурс детска рисунка 2020 - резултати

Здравейте малки, големи, по-малки и по-големи художници и вдъхновени творци!

Имаме удоволствието да ви уведомим, кои са наградените участници в организирания за поредна година от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД конкурс на тема „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ“, посветен на Международния ден на водата, който се отбеляза на 22 март 2020 г.

Изказваме нашата искрена благодарност към всички участници, които в тези напрегнати дни, проявиха чрез личното си творчество загриженост към опазването и разумното използване на най-ценния ресурс на планетата – водата.

П Р О Т О К О Л

В изпълнение на Заповед № 44 / 19.03.2020 г. на Управителя на „В и К Шумен” ООД гр. Шумен тричленно жури с председател Деян Ефтимов класира творбите представени от участниците в конкурса “Водата–извор на живот” по предварително обявен регламент.
От представените 93 творби, журито присъди награди на следните участници:

I. РАЗДЕЛ РИСУНКА

ПЪРВА ГРУПА - ДЕЦА ДО 6 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Даниел Станимиров Стефанов – 5 години
- Александра Александрова – 6 години

ІІ-РО МЯСТО

- Риана Данаилова Рачева – 6 години
- Сияна Василева Добрева – 6 години
- Гергана Мартинова Недева – 6 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Арзу Юсуф Ридван – 6 години
- Виктория Неделчева – 5 години
- Елчин Дженан – 6 години

ВТОРА ГРУПА - ДЕЦА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Маргарита Бисерова Добрева – 10 години
- Кристина Пламенова Георгиева – 10 години
- Галина Илиева – 10 години
- Бурчин Дениз – 9 години

ІІ-РО МЯСТО
- Наталия Любомирова Йорданова – 10 години
- Кристина Ивайлова Стоянова – 7 години
- Яна Миткова Николова – 10 години
- Симона Пламенова – 7 години
- Ренис Ибрям – 9 години
- Кристина Ивайлова Стоянова – 7 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Силвана Велиславова – 7 години
- Деница Красимирова Кирова – 7 години
- Михаела Атанасова Михова – 9 години
- Симона Йорданова – 7 години
- Виктория Димитрова – 10 години
- Мирея Тодорова – 10 години

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Елеонора Мирославова Неделчева – 13 години
- Александра Тенева – 13 години
- Нелин Белгин Билял – 12 години
- Галина Маринова – 11 години

ІІ-РО МЯСТО
- Йоана Йонкова Габровска – 11 години
- Пресиян Мирославов Неделчев – 12 години
- Беркай Неджмиев – 13 години
- Озан Идризов Исмаилов- 11 години
- Петър Александров – 12 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Джерен Ердинчева – 13 години
- Даниел Николов Николов – 11 години
- Николас Цветомиров Валентинов – 11 години
- Селин Ефраимова Наимова – 11 години
- Ивона – Сияна Пламенова Станчева – 13 години

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ДЕЦА ОТ 13 ДО 15 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Виктор Петков Петков – 14 години
- Берна Риза Юнуз – 13 години

ІІ-РО МЯСТО
- Лилия Галинова Георгиева – 13 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Айсен Шенол Мехмед – 13 години

ПЕТА ГРУПА – ОТ 16 ДО 18 ГОДИНИ

І-ВО МЯСТО
- Десислава Цветанова Димитрова – 17 години
- Ивайла Георгиева Петрова – 16 години

ІІ-РО МЯСТО
- Александра Христова Атанасова – 16 години
- Виктория Христова Денчева – 16 години

ІІІ-ТО МЯСТО
- Халиме Мехмедова – 16 години

ІІ. ДИГИТАЛНА РИСУНКА

І-ВО МЯСТО

- Кристиян Петков – 16 години

ІІІ.НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ

- Христо Стефанов – 6 години
- Ивайла Пламенова Райкова – 6 години
- Дария Тодорова – 6 години
- Константин Николаев – 6 години
- Венета Светлинова – 6 години
- Никола Валериев Великов – 4 години
- Алейна Неджми Неджмидин – 6 години
- Юнес Зейят Шинаси – 6 години
- Теодора Тодорова Политова – 6 години
- Дария Ангелова Стефанова – 6 години
- Мила Кирилова – 6 години
- Риана Данаилова Рачева – 6 години
- Сиана Мирославова Неделчева – 7 години
- Габриела Красимирова – 7 години
- Мила Кирилова Стоилова – 8 години
- Ренис Мелих – 9 години
- Седеф Метин Атъф – 10 години
- Александър Петков Петков – 10 години
- Лора Мартинова Маринова – 8 години
- Селин Дахил – 9 годьиньи
- Емине Танерова – 10 години
- Рая Христова – 7 години
- Радослава Пламенова – 10 години
- Симеон Валериев Великов – 9 години
- Александра Петрова – 13 години
- Ивайла Светозарова – 12 години
- Ниляйда Нурай – 12 години
- Сезин Мустафова – 11 години
- Юлиян Тодоров Юлиянов – 11 години
- Дебора Радомирова Димитрова – 11 години
- Сияна Тихомирова Станева – 10 години
- Атанаска Красимирова Атанасова – 13 години
- Симона Ивайлова Вичева – 11 години
- Велизар Живков Василев - 11 години
- Еда Бейхан Ердинч – 13 години
- Преслава Пламенова Станева – 12 години
- Даниел Николов Николов – 11 години
- Симге Бейсимова – 13 години
- Мелек Хасанова – 11 години
- Едже Тургай Зикри – 13 години
- Ивон Ивалинова Генова – 15 години
- Мюмюн Ерол Юсуф – 15 години
- Берна Риза Юнюз – 13 години
- Даяна Миленова Дочева – 16 години
- Станимира Росенова Младенова – 17 години

За повече информация: 0898774888