УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми абонати,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и за оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, „ВиК – Шумен” ООД Ви уведомява, че ще приема предоставяне на показания на водомерите чрез изнасяне на данните на лист на входните врати на етажната собственост за индивидуалните водомери, на показания на общите водомери на сградите, на показания на водомерите на самостоятелните обекти, както и чрез кратки съобщения (SMS или Viber) на телефоните на инкасаторите, информация за които можете да получите от уведомителните съобщения за инкасиране, поставени на входа на обектите.

Необходимо е при предоставяне на показанията да указвате адрес на обекта, титуляр на партидата, абонатен номер, телефон за връзка, датата на отчета, съобразена с датата на отчитане от инкасаторите. Показанията на водомерите трябва да се предоставят в еднодневен срок от датата на уведомителното съобщение за инкасиране, поставено на входа на обекта.

Подаване на самоотчет тук.

Водомерите на клиентите, които не са предоставили показания, ще бъдат инкасирани служебно.

От ръководството на „ВиК – Шумен” ООД