Съобщение - нов номер факс

От 10.03.2020 г. "ВиК - Шумен" ООД, ще използва нов номер за факс, който е 054 87 48 21