Съобщение

Община Шумен

Във връзка с предизвикана авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от строителите на газоразпределителната мрежа, днес 17.12.2019г. от 11:30 часа до 17:00 часа ще е спряно водоподаването в гр.Шумен кв.Боян Българанов в района северно от ул.”Ген. Драгомиров” и бл.14 и бл.15 на ул.”Ген.Драгомиров” №48.