Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на с.Марково и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, до 13,00 часа на 17.12.2019г. е спряно водоподаването в с.Марково.