Съобщение

Община Шумен

Във връзка с предизвикана авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, от строителите на газоразпределителната мрежа, днес 09.12.2019г. от 16,50 часа до 01,00 часа на 10.12.2019г. ще е спряно водоподаването в гр.Шумен в: централна градска част, кв.Добруджа, кв.Тракия, кв.Еверест, района на кооперативен пазар.