Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод от помпена станция „Мадара” към напорния водоем на с.Мадара и извършване на аварийно-възстановителни работи, до 15,00 часа на 07.12.2019г. ще е спряно водоподаването за населеното место.