Съобщение

Община Никола Козлево

Във връзка с авария на трансформатор на ПС Пет могили и необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи, до 15,00 часа на 29.11.2019г. ще е нарушено водоподаването в с.Пет могили.