Съобщение

Община Велики Преслав

Във връзка с настъпили усложнения при извършване на превключване на подменената на част от захранващ водопровод от напорния водоем към гр.Велики Преслав, при реализиране на проект на Община Велики Преслав, водоподаването за потребителите в южната част на гр.Велики Преслав ще е спряно до 18,00 часа на 22.11.2019г.