Съобщение

Община Велики Преслав

Във връзка с извършване на подмяна на част от захранващ водопровод от напорния водоем към гр.Велики Преслав, по проект на Община Велики Преслав, днес 21.11.2019г. от 10,00 часа до 17,00 часа ще е спряно водоподаването за потребителите в южната част на гр.Велики Преслав.