Съобщение

Община Каспичан

Във връзка с възникнала авария във водоснабдителната система на с.Могила, днес 18.11.2019г., ще е спряно водоподаването за потребителите в с. Могила и с.Каспичан до 14,00 часа.