Съобщение

Община Никола Козлево

Във връзка с извършване на реконструкция на водопровод по ул.”Васил Левски” в с.Никола Козлево, до 13,00 часа на 15.11.2019г. е спряно водоподаването за потребителите по ул.”Васил Левски” и високите части на с.Никола Козлево.