Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 12.11.2019г. от 16,00 часа до 22,00 часа ще бъде спряно водоподаването в кв.Херсон гр.Шумен.