Съобщение

Община Шумен

Във връзка с необходимостта от извършване на аварийно-възстановителни работи по водопроводи от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 14.08.2019г. от 10,30 часа до 15,30 часа ще е спряно водоподаването в югоизточната част и възможно нарушено водоподаването в северозападната част на кв.Дивдядово гр.Шумен.