Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария на главен водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 06.08.2019г. от 8,00 часа до 12,00 часа е бъде спряно водоподаването в гр.Шумен, в района: западно от ул.”Ришки проход”, южно от ул.”Съединение”, източно от бул.”Велики Преслав” и северно от ул.”Вл.въстание”.