Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на реконструкция на водопроводи от водопроводната мрежа на гр.Шумен и превключване на новоизграден водопровод, утре 06.08.2019г. от 8,00 часа до 22,00 часа ще бъде спряно водоподаването в гр.Шумен, в района на: ул.”Ришки проход” №№5, 7, 20, 21/вх.3 и 4/, 22 и 24; ул.”Съединение” №26; ул.”Ген.Тошев”№2, 4 и 6; ул.”Парижка комуна” и ул.”Кубадин”.