07-2019/19.07.2019г.:Обява за „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции

„Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на аварийни скоби
Обособена позиция № 2: Доставка на отклонителни скоби


Обява ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Техническа спецификация ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Методика за оценка ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Условия за участие ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Приложение № 1 и № 2 ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Проект на договор по Обособена позиция № 1 ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Проект на договор по Обособена позиция № 2 ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Образци ( 19.07.2019 - 14:43 ) може да изтеглите от тук.

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал. 2 от ЗОП ( 29.07.2019 - 17:00 ) може да изтеглите от тук.

Протокол ( 02.08.2019 - 14:09 ) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 1 ( 30.09.2019 - 15:02 ) може да изтеглите от тук.

Договор по обособена позиция № 2 ( 30.09.2019 - 15:02 ) може да изтеглите от тук.