Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала повреда в помпения агрегат в шахтов кладенец „Салманово” и необходимост от извършване на монтажни работи за подмяната му, днес 17.07.2019г. е възможно да има нарушено водоподаване по високите части в с.Салманово.